Yarışma
Mevsimlerle Gaziantep Fotoğraf Yarışması
  • 1 Mart 2020

“MEVSİMLERLE GAZİANTEP” FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı: “Mevsimlerle Gaziantep” Fotoğraf Yarışması

2. Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Fotoğraf yarışması Gaziantep’in kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecektir.

a. Yarışmanın Konusu: Gaziantep ilinin sınırları içindeki doğal, tarihi, kültürel alanları ve doğal yaşamı “Mevsimlerle Gaziantep” üst başlığı altında ve “İlkbahar”, “Yaz”, “Sonbahar” ve “Kış” alt başlıkları olmak üzere dört alt başlık altında çekilecek fotoğrafları içermektedir.

b. Yarışmanın Amacı: Gaziantep’in daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak, ilimize ait bir görsel bellek oluşturmak ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında kullanılmak üzere bir fotoğraf arşivi oluşturmaktır. Kentimizin fotoğraflar yoluyla tanıtılması, sosyal, kültürel ve doğal yapısının belgelenmesi günümüz ve gelecek nesle bir miras olarak kalacaktır. Yarışma sonunda derece ve sergileme ile ödüllendirilen fotoğraflar kitap haline getirilecektir.

9. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

• A.Beyhan ÖZDEMİR Doç. Dr. 9 Eylül Üni. G.S.F. Fotoğraf Bölümü

• Ahmet Recep TEKCAN Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanı

• Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU Prof. Dr. Trakya Üni. G.S.F.

• Emel KARAKOZAK Fotoğraf Sanatçısı.

• Osman ÜRPER Prof. Marmara Üniv. G.S.F. Fotoğraf Bölümü

• Oya ALPAY Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire başkanı

• Hasan YELKEN GAFSAD

10. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 01.02.2021

Son Başvuru Tarihi : 01.12.2021 Saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi : 04.12.2021

Sonuç Bildirim Tarihi : 06.12.2021

Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.

Sergi ve Ödül Töreni : 25.12.2021

11. Ödüller-Sergilemeler:

Ödüller Her dalda( Kış, İlkbahar, Yaz, Sonbahar ) ayrı ayrı verilecektir.

Birincilik : 5.000 TL

İkincilik : 3.000 TL

Üçüncülük : 2.000 TL

Mansiyon ( En Az İki) :1000 TL

Sergileme (Her Dalda En az 30 adet) : 500

12. Yarışma Sekretaryası –İletişim:

Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Hasan Yelken

İrtibat Tel : 0342. 2414400 - 05432972020

E-posta Adresi : medya@gazikulturas.com – gafsad@gmail.com

+